Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU & TRUYỀN THÔNG INNOBRAND TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Yêu cầu Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kinh tế hoặc ngành nghề liên quan Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01-02 năm ở vị trí tương đương, giao tiếp hoạt bát. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả…

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU & TRUYỀN THÔNG INNOBRAND TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Yêu cầu Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kinh tế hoặc ngành nghề liên quan Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01-02 năm ở vị trí tương đương, giao tiếp hoạt bát. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả…

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU & TRUYỀN THÔNG INNOBRAND TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Yêu cầu Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kinh tế hoặc ngành nghề liên quan Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01-02 năm ở vị trí tương đương, giao tiếp hoạt bát. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả…

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU & TRUYỀN THÔNG INNOBRAND TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Yêu cầu Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kinh tế hoặc ngành nghề liên quan Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01-02 năm ở vị trí tương đương, giao tiếp hoạt bát. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả…

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU & TRUYỀN THÔNG INNOBRAND TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Yêu cầu Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kinh tế hoặc ngành nghề liên quan Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01-02 năm ở vị trí tương đương, giao tiếp hoạt bát. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả…